’De, der køber vores mælk, køber også lærkesang og gul vipstjert’

I tre små film på Facebook og YouTube fortæller landmænd om arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling i deres mælkeproduktion.

Den ene har fokus på at give plads til insekter og fugle på sine marker, den anden er selvforsynende med foder til sine køer, og den tredje? Han har plantet fredskov og fodrer udelukkende sine køer med græs.

De tre mælkeproducenter kan man møde på Mælk er for livets Facebook-side, www.maelken.dk og YouTube. Her fortæller de i små videoer om deres tiltag til at øge bæredygtigheden på deres gårde.

Mange tiltag
Filmene skal vise de danske forbrugere, at landbruget på mange forskellige måder er i fuld gang med den grønne omstilling. Det fortæller Anja Koch Rasmussen, digital kommunikationsmedarbejder i Mejeriforeningen, der står bag de tre videoer:

”Der foregår en lang række bæredygtighedstiltag på de danske gårde. Det kan man se eksempler på i filmene, hvor landmændene fortæller om deres kæmpe viden og interesse for at skabe en mælkeproduktion, der er i balance med naturen. De er ikke i mål endnu, men arbejder koncentreret, og alle skridt tæller.

Gavner klimaet og miljøet
En af filmene handler om Ebbe Hvelplund, der giver plads til naturen i sit landbrug. Han har bevaret gamle diger og skel, der som uberørt natur er levesteder for mange forskellige dyre- og plantearter på markerne, hvor hans køer græsser.

De, der køber vores mælk, kan forvente, at de også køber lærkesang og gul vipstjert,” siger Ebbe Hvelplund.

Man kan også se en video med Holger Hedelund Poulsen, som har fokus på at være selvforsynende med foder til sine køer. Det giver en bedre udnyttelse af de knappe ressourcer og gør ham uafhængig af at få transporteret foder til sin gård.

”I den sidste ende er det godt for både klimaet og miljøet,” fastslår Holger Hedelund Poulsen.

’Det er egentlig meget simpelt’
Den tredje deltager i serien om de bæredygtige landmænd er Torsten Wetche, der udelukkende fodrer sine malkekøer med græs og græsprodukter. Markerne med kløvergræs, som hans køer går på om sommeren, opfanger kvælstoffet i luften og lagrer det i jorden. Det gør brug af gødning overflødig i de år, hvor Torsten Wetche i stedet for græs dyrker korn og kartofler til human ernæring på markerne.

”Man kan brødføde mange flere mennesker ud fra det samme areal, hvis man lader være med at bruge fødevarer, som mennesker kunne have spist, til dyrefoder. Det er egentlig meget simpelt,” siger Torsten Wetche.

Filmene om de bæredygtige landmænd kan som nævnt også ses på og Mælk er for livets FACEBOOK-SIDE og WWW.MAELKEN.DK.

Kilde: Mejeriforeningen