Havet byder på et hav af muligheder

Jorden er dækket af 70 % hav. I vendsyssel har vi flere hundrede kilometer køst mod øst og vest. Begge utrolig flotte og østkysten og vestkysten byder på hvert sit flotte natur og måde at blive brugt på. Altså er langt over halvdelen af Jorden faktisk bare hav. Man skulle tro, at vi er ufatteligt gode til at udnytte dette, og det er vi også på nogle aspekter. Vi er rigtig gode til at få fiskeri til at fungere og gode til at udnytte de muligheder, havet giver os på dette punkt. Der er dog et helt andet punkt, hvor vi er knap så gode til at udnytte havets mange muligheder, og det er, når det kommer til fritiden. Selvfølgelig tager vi ture til stranden og hopper i det forfriskende vand, men havet byder på så meget mere end det.

Wikipedia skriver sådan her om Vendsyssel:

Vendsyssel, en egn/syssel i Nordjylland, udgør med sine ca. 3000 km² størstedelen af Nørrejyske Ø mellem Skagerrak og Kattegat. Egnen adskilles mod vest fra Han Herred ved en linje fra Tranum Klitplantage mod sydøst gennem Ulvedyb. Vendsyssel adskilles mod syd fra Nørrejylland af Limfjorden og mod vest af de inkluderede sogne Hune, Jetsmark, Vedsted og Gjøl.

Vestkysten præges af sandstrand med en bagvedliggende klint; dog når istidsaflejringerne visse steder, f.eks. ved Lønstrup og Hirtshals helt frem til havstokken. Siden 1930’erne er den forhen meget øde klitzone blevet bebygget med store sommerhusområder som f.eks. ved Blokhus og LøkkenSkagens Odde med den store vandreklit Råbjerg Mile er et marint klitlandskab i særklasse. Østkysten syd for Frederikshavn kendetegnes ved et lavt og smalt klitbælte, en del strandenge, hvis afgrænsning mod havet, som f.eks. ved Asaa, består af smalle laguner bag sandbarrierer. Vendsyssels sydlige del består af vide sletter dannet af Litorinahavet; sletterne omkranser flere isolerede bakkepartier med istidsaflejringer. På sletterne er der siden jernalderen dannet moser, hvoraf den største er højmosen Store Vildmose. Egnens centrale dele udgøres af morænebakker med randmorænen Jyske Ås som den mest markante. Denne omgives af yoldiaflader, som er marine aflejringer fra slutningen af sidste istid. Under den landhævning, som har fundet sted siden istiden, har lange, vandrige åer såsom Uggerby Å og Voers Å eroderet sig ned i terrænet.

Især ved overgangen mellem terrænelementerne findes mange gamle gårdbebyggelser; enkeltgårde har været hyppigere i Vendsyssel end i det øvrige Danmark.

I landsdelen tales endnu sine steder dialekten vendelbomål

Hvis du er så heldig at eje en båd, handler det bare om at udnytte det, og selv hvis du ikke ejer en båd, findes der mange muligheder for at leje eller låne én. Med en båd er der nemlig så meget mere, der åbner sig op som muligheder for dig. Hvis du bare har det rigtige marineudstyr, er det faktisk kun fantasien, der sætter grænserne for dig.

Selvfølgelig skal vi også have respekt for havet. Havet har nogle ufatteligt store kræfter, som til tider kan være rigtig farlige. Respekt og frygt er dog ikke det samme. Vi skal ikke frygte havet. Havet har givet os så meget, og vi har muligheden for at bruge det til endnu mere. Det handler simpelthen bare om at komme i gang og så bruge sin sunde fornuft. 

Selvfølgelig skal du ikke tage hele familien med ud på båden i et helt forfærdeligt stormvejr, men på en god og varm sommerdag er det bare på med redningsvestene og ud på vandet. Når du gør dette, oplever du, at der faktisk er aktiviteter for hele familien derude.

En båd er selvfølgelig ikke den eneste mulighed, du har for at kunne nyde det, havet tilbyder. Havet kan sagtens nydes inde på det lave vand, eller sågar når du slet ikke er i vandet. Pointen er bare, at vi skal få vores øjne op for det, vi har tilgængeligt, og så udnytte det til fulde.